DREVENÉ BRIKETY

Našou vedľajšou výrobou sú drevené brikety, ktorým sa hovorí aj ekobrikety, svojimi vlastnosťami sa najviac podobajú drevu, majú však väčšiu výhrevnosť. Horia jasným plameňom, takmer bez dymu, s vôňou dreva, z ktorého boli vyrobené. Sú to najkvalitnejšie ekobrikety, charakteristické veľkým zlisovaním, ktoré v kombinácii s jemnou frakciou dávajú najdlhšiu dobu horenia a tlenia drevených ekobrikiet. Eko sú možno v tom že naše brikety majú veľmi malý obsah vody. Je to čisté palivo po ktorom nezostáva takmer ani popol.

Sú vhodné do takmer všetkých typov kotlov, krbov a piecok na pevné palivo, ktoré sú citlivé na poškodenie výmurovky od mokrého nedosušeného dreva a potrebujú veľmi kvalitné palivo, dávajúce pomalé rovnomerné horenie s dlhou dobou horenia pri, ktorom zväčšujú svoj objem a naviac sa dajú použiť na opekanie, grilovanie.

Výhody spaľovania brikiet:
• vynikajúca výhrevnosť
• pri použití v krboch nepraská
• výborná skladovateľnosť
• zvyšujú účinnosť spaľovacieho procesu
• zabraňujú dechtovaniu kotla
• majú nízky obsah popola

CENA 1kg – 0,15 Eur

Parametre brikiet:
Tvar: Briketa je valcovitého plného tvaru
Rozmer: Priemer je 55 mm, dĺžka 45-65 mm
Výhrevnosť: 18,9 MJ/kg
Popol: 0,40 ± 0,17 %
Vlhkosť: 10 – 12 %
Spojivo: Bez spojiva a lepidiel. Ekologicky čistá.
Zlisovanie: 1250 kg/m3

 

 

 

Výhrevnosť drevených brikiet je taká vysoká, že 10 kg tohto ekologického paliva dokáže nahradiť:
• 14,8 kg hnedého uhlia,
• 15,4 kg dreva,
• 5,6 m3 zemného plynu,
• 40,5 kWh elektriny pri priamom kúrení.

Naše ekobrikety sú vyrábané z pilín, hoblín a brúsneho prachu zo zmiešaných drevín.
Z tvrdých drevín majú zastúpenie: Dub, Buk, Javor.
Z mäkkých drevín majú zastúpenie: Smrek, Jedľa Topoľ.